testowa

§ I Postanowienia ogólne

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

  • a) Wydawca - Alkemie Group Sp. z o.o. sp. k., ul. Inżynierska 13, 81-512 Gdynia, spółka prawa handlowego zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000545874, NIP: PL8943060126, REGON: 360952167;
  • b) Sklep internetowy lub Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Alkemie Group dostępny na stronie internetowej pod adresem www.alkemie.com;
  • c) Podarunkowa lub Karta – bon towarowy wydany przez Wydawcę w formie elektronicznej, na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w Sklepie;
  • d) Nabywca – osoba, która w Sklepie internetowym dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy, w wysokości równej wartości bonu w zamian za otrzymanie Karty Podarunkowej;
  • e) Użytkownik – każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej Sklepu;
  • f) Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży w Sklepie.

2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej, w zamian za przekazanie przez niego określonej ilości środków pieniężnych, uprawniającej do zapłaty za Towary.

3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania na rzecz Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości Karty Podarunkowej określonej przy zakupie.

4. Karta Podarunkowa ważna jest przez 6 miesięcy od daty jej wydania.

§ II Zasady wydania i użytkowania Karty Podarunkowej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel